det_noedvendige_karriereskifte

Det nødvendige karriereskifte: Når udefrakommende faktorer beslutter for dig

author-avatar

af Mette Poulsen

Der kan være mange grunde til at foretage et karriereskifte. Gejsten for jobbet kan forsvinde. Forholdet til chefen kan blive trættende eller opgaverne kan blive for kedelige. Disse grunde kan føre til en aktiv og frivillig beslutning om at skifte branche, karriere eller arbejdsplads.

Men der findes også grunde, der kan medføre et ufrivilligt eller nødvendigt karriereskifte. Det nødvendige karriereskifte er ofte karakteriseret ved, at du ikke har valgt det frivilligt, men i stedet har en ekstern faktor taget beslutningen for dig.

Det kan eksempelvis være en arbejdsskade, som gør dig ude af stand til at klare dit nuværende arbejde. Det kan også være, at dine familieforhold har ændret sig og derfor er det blevet svært at få dit privatliv og dit arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Måske er du blevet eneforsørger og har derfor brug for mere fleksible arbejdstider.

Ny karriere med revalidering

Et nødvendigt karriereskifte kan ofte betyde, at man skal omskoles, hvilke også kaldes revalidering.

Revalidering er erhvervsrettet støtte fra kommunen til uddannelse eller optræning inden for et arbejdsområde eller egentlig omskoling til et andet erhverv. Eller, hvis du har erhvervserfaring, kan det være støtte til virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Grundtanken med revalidering er at forbedre muligheden for, at borgere med begrænset arbejdsevne kan blive selvforsørgende.

Det er altså til for dig, der af den ene eller anden grund står midt i et nødvendigt karriereskifte.

Forudsætninger for revalidering

Før du kan gå i gang med din egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan, som beskriver, hvilken type arbejde du sigter mod, planlagte initiativer samt en tidsplan.

Og derudover er der en række helt grundlæggende krav, du skal opfylde, for at kunne få støtte:

  • Du skal have begrænsninger i arbejdsevnen
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • Der må ikke være andre tilbud, der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud

Desuden er der særlige aspekter, som også er afgørende for din revalidering:

  • Alder: Det har stor betydning, om du er ung eller ældre. Der vil være højere krav til en ung person om omskoling til et andet erhverv. Ældre personer kan have svært ved at tilegne sig ny viden.
  • Uddannelse: I vurderingen indgår, hvilket uddannelsesniveau du har, og hvilke job du med din uddannelse kan varetage. Uddannelsesniveauet giver også et billede af rimeligheden i at forlange omskoling/revalidering.
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet: En god og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet kan betyde, at du i kraft af din erhvervserfaring har lettere ved at blive omskolet/revalideret.
  • Sprog: Har du svært ved det danske sprog, kan det betyde, at du kan have svært ved at gennemføre en uddannelse eller omskoling til et andet erhverv.

Lær mere om karrierer- og brancheskifte

Du kan læse mere om det nødvendige karriereskifte, og hvad du selv kan gøre i processen, i den gratis e-bog ‘Karriereskifte: Det skal du vide
Du kan også få flere råd ved at se Ofirs video med Karriererådgiver Marianne Kobberø “Hvordan skifter jeg branche?

Kom nemmere videre i dit arbejdsliv med Ofir

Ofir hjælper jobsøgende med at komme nemmere videre i deres arbejdsliv
Tjek ledige job på vores jobportal og find dit næste job på Ofir.dk/job

Ofte stillede spørgsmål

Ifølge Ældre Sagen bliver det mere og mere almindeligt at skifte karriere senere i tilværelsen. Af en artikel på deres hjemmeside citeres karrierecoach, Ulla Schade. Her fremgår det, at arbejdsmarkedet er i rivende udvikling på grund af digitaliseringen, hvorfor karriereskift bliver mere almindeligt. Dog er det vigtigt, at udgangspunktet for karriereskiftet er rigtigt, og at man har de fornødne omstændigheder, da et karriereskifte kan være ressourcekrævende.

Ifølge en undersøgelse fra PwC overvejer 4 ud af 10 danske medarbejdere at skifte job. Den høje beskæftigelse i Danmark sætter stadigt højere krav til danske arbejdsgivere. Kravene indbefatter særligt frihed i arbejdsopgaverne, fleksible arbejdstider og ordentlig løn.

Reflekter over dine interesser og færdigheder for at finde en ny retning. Undersøg mulighederne og kravene i den nye branche. Opgrader evt. dine færdigheder gennem uddannelse og opbyg et netværk med personer inden for det nye felt. Tilpas dit CV for at fremhæve relevante erfaringer og overførbare færdigheder. Vær tålmodig og forbered dig på, at karriereskiftet kan tage tid.