Afskedigelsessamtale med medarbejder, der skal opsiges

Afskedigelse af en medarbejder – på den gode måde

author-avatar

af Alexander Kragh

Skal du opsige en medarbejder?

Det er aldrig en let opgave at sige en medarbejder op, og opgaven kan for mange ledere give bekymringer og søvnløse nætter op til samtalen. Afskedigelse er en kompleks ledelsesopgave, som kræver omhyggelig overvejelse og følsom håndtering.

Få indsigt og gode råd her for at gøre processen mere håndterbar, så både medarbejderen og din virksomhed kommer godt videre.

Afskedigelser påvirker virksomhedskulturen

Husk, at afskedigelser kan have stor indflydelse på virksomhedens kultur og arbejdsmiljø, da de kan skabe en følelse af usikkerhed og påvirke arbejdsglæden for resten af din virksomheds medarbejdere. Derfor er det så vigtigt, at ledelsen håndtere afskedigelser med gennemsigtighed og omtanke for at bevare et positivt arbejdsmiljø.

Her kan din kommunikationsstil og tilgang som leder gøre en stor forskel, så det blive en vellykket afskedigelsesproces. Empatisk og klar kommunikation hjælper med at undgå misforståelser og understøtter, at alle føler sig respektfuldt behandlet – både den afskedigede medarbejder og resten af teamet.

Din virksomheds politikker og procedurer for afskedigelser

Jeres virksomhed kan understøtte afskedigelsesprocessen ved at have en klar politik og procedurer for fyringer. Det bidrager til, at fyringer håndteres på en ensartet og gennemsigtig måde. Hvis alle parter ved, hvad der er aftalt i forhold til afskedigelser, kan I indgå misforståelser og forvirring.

Når I udarbejder jeres afskedigelsespolitik, kan I tage følgende aspekter i betragtning:

 • Kriterier for afskedigelser: Hvis virksomheden klart har defineret acceptabel og uacceptabel adfærd samt krav om ydeevne til medarbejdere, bliver fyringen baseret på objektive kriterier og ikke holdninger og mavefornemmelser.
 • Advarsel ved lav ydeevne: Hvis problemerne skyldes medarbejderens ydeevne, kan I gøre det mere gennemskueligt, hvis I har klar proces for advarsler for manglende ydeevne. Niveauet for det forventede arbejde skal være helt klart for medarbejderen.
 • Forbedringsplaner: Lav en strategi, der kan hjælpe medarbejderen med at forbedre sin ydeevne. De fleste medarbejdere vil meget gerne levere det forventede resultat, og i mange tilfælde kan lidt simpel træning og sparring være nøglen.
 • Brug af påtale og advarsel: Brug forskellige typer advarsler, så medarbejderen med rimelighed forstår alvoren i advarslen. En påtale plejer som regel at være en irettesættelse, som dog ikke har ansættelsesretlige konsekvenser. En regulær advarsel er mere alvorlig og er som regel noget, der går forud for selve fyringen.
 • Kommunikation med resten af teamet: Planlæg, hvordan og hvornår I vil informere resten af virksomheden om en kollegas afskedigelse. Giv en passende informationsniveau for at holde på arbejdsmoralen og tilliden blandt de tilbageværende medarbejdere.

Kend love og regler

Som leder har du ret til at opsige en medarbejder, når du har en ”god og saglig grund til opsigelsen”. Der er en række love og formelle krav til samtalen, du skal overholde.

Som arbejdsgiver bør du være bekendt med Ligebehandlingsloven og Forskelsbehandlingsloven.

Eksempel: En medarbejder, der er gravid, er omfattet af særlige beskyttelsesregler. Det vil sige, at medarbejderen ikke kan opsiges på grund af graviditeten. Hvis medarbejderen skal opsiges, skal du som arbejdsgiver kunne bevise, at fyringen ikke skyldes graviditeten. Hvis du ikke kan bevise det, kan fyringen medfører, at du skal betale 9-12 måneders ekstra løn til medarbejderen.

Desuden er en stor del af den danske arbejdsstyrke omfattet af funktionærloven, som også angiver regler for opsigelsen af medarbejdere. Hertil kommer, at dine medarbejdere kan være omfattet af en overenskomst med yderligere rettigheder for medarbejderen.

Nogle virksomheder vælger at melde sig ind i en arbejdsgiverforening med kendskab til reglerne og virksomhedens branche.

Sådan forbereder du fyringssamtalen

God forberedelse er afgørende for, hvordan medarbejderen tackler en fyring. Forbered derfor samtalen grundigt på forhånd.

 • Årsagen til fyring: Vær helt klar på hvad grunden til afskedigelsen er – skriv den gerne ned.
 • Tid og sted: Beslut også, hvor og hvornår samtalen skal være. Find et passende lokale til det, så medarbejderen er sikker på, at andre ikke kan se eller høre samtalen.
 • Øvelse: Det er desuden en god idé at øve samtalen, hvis du har mulighed for det. Spørg evt. en anden leder eller person med personaleansvar i virksomheden.
 • Det praktiske:
  • Hvornår gælder opsigelsen fra?
  • Skal medarbejderen arbejde perioden ud?
  • Skal han have opsigelsen på skrift?

HUSK: Afskedig aldrig en medarbejder op til en weekend eller ferie – eller på hans/hendes fødselsdag.

Den respektfulde og menneskelige afskedigelsessamtale

Når en medarbejder bliver fyret, vil han eller hun ofte stemple ud mentalt. Så det er vigtigt at være kort og præcis og undgå lange forklaringer. Fortæl om fyringen med det samme og vær klar på alle slags reaktioner. Lyt til din medarbejder og sørg for, at medarbejderen ved præcis, hvad der skal ske fremover. F. eks. hvornår kollegerne får besked, og hvornår det er sidste dag. Giv også gerne medarbejderen tidligt fri bagefter.

Huskeregler for en god afskedigelse:

 • Samtalen bør højst vare 25 minutter.
 • Tal i et empatisk, men beslutsomt tonefald.
 • Brug et anderkendende kropssprog, f. eks. passende øjenkontakt.
 • Giv medarbejderen tid til at samle sig, hvis han eller hun bliver følelsesladet.
 • Vær åben for spørgsmål. Og sæt evt. tid af til et nyt møde, hvor I kan tale om det praktiske.

Støtte og ressourcer til den opsagte medarbejder

Den opsagte medarbejder befinder sig måske i en følsom og svær situation. Vær derfor ikke bange for at tale med medarbejderen om dennes behov og tilbyd hjælp. Du kan støtte den opsagte medarbejder på forskellige måder.

 • Hvis muligt kan du tilbyde at udvide opsigelsesperioden, så medarbejderen har tid til at finde et nyt arbejde, og dermed undgå en økonomisk svær periode.
 • Tilbyd at være reference-person i medarbejderens videre jobsøgning.
 • Du kan også hjælpe medarbejderen videre ved at henvise til andre i dit netværk, som søger nye ansatte.

Tænk på din virksomheds fremtid

Tidligere ansatte kan få stor indflydelse på din virksomheds ry og fremtidige muligheder for at rekruttere medarbejdere. Derfor er det værd at bruge ressourcer på at hjælpe afskedigede medarbejdere med at forlade din virksomhed på den bedste måde. Fortæl, at du har været glad for medarbejderens indsats og ikke bebrejder ham eller hende personligt.

Evaluer forløbet efter afskedigelse

Som leder kommer du nok ud for mere end én fyring i din karriere. Og selvom det aldrig bliver en nem samtale, kan du alligevel gøre meget for, at det bliver nemmere. Bl.a. ved at lære fra gang til gang. Overvej fx: Var du forberedt nok? Kom du ud med budskabet? Tacklede du samtalen godt og roligt? Fik du sluttet åbent og imødekommende af? Fik dine medarbejdere besked på den bedste måde?

Få kompetencer til at håndtere afskedigelser med lederuddannelse

Lederuddannelser giver dig flere værktøjer og indsigt, når du skal træffe beslutninger og holde svære samtaler som leder, heriblandt opsigelsen af en medarbejder.
Der findes mange udbydere af lederuddannelser. Her er nogle af dem:

Uddannelse giver dig som leder kompetencerne til at basere din afskedigelsesstrategi på et fagligt grundlag. Det hjælper dig til at blive mere sikker i dine forretningsbeslutninger, også når det er nødvendigt at opsige en medarbejder.

Få mere viden om afskedigelsesprocesser

Vi har samlet en række links til dig, der kan hjælpe dig og din medarbejder med at komme bedst muligt videre efter en fyring. Du kommer langt, når du ser situationen fra medarbejderens vinkel og kender reglerne på området. Så klik ind og bliv godt forberedt til ordentlige afskedigelser i din virksomhed.

Om den gode fyring

At tage afsked med medarbejdere på den gode måde handler rigtig meget om omtanke, respekt og timing. Få endnu flere gode råd til den gode afskedigelsessamtale og værktøjer, der hjælper dig med at gribe situationen bedst muligt an.

Læs mere her

Love og regler

Som leder bør du kende de love og regler, der gælder, når din virksomhed skal skille jer af med en medarbejder. Via linket kan du få styr på nogle af de vigtigste. Men er du det mindste i tvivl, er det altid en god idé at tjekke med en advokat eller en anden rådgiver.

Læs mere her

Ofte stillede spørgsmål

En god skriftlig afskedigelse bør indeholde:

 1. Dato og medarbejderens navn.
 2. Oplysning om afskedigelse
 3. Grunden til afskedigelse
 4. Opsigelsesvarsel
 5. Praktiske oplysninger: Sidste arbejdsdag, opgaver, der skal afsluttes, returnering af effekter.
 6. Tak for medarbejderens bidrag til virksomheden

Der skal være saglig begrundelse før man kan opsige en medarbejder. Det kan være bortvisningsgrunde som tyveri, vold eller grov illoyalitet. Det kan også være på grund af omstruktureringer eller nedskæringer. Det kan også være hvis medarbejderen, trods advarsler, ikke lever op til de angivne krav i ansættelsen.

Ifølge den danske funktionærlov skal en arbejdsgiver betale en godtgørelse, hvis en funktionær, der har været ansat i mindst et år, bliver opsagt uden rimelig grund. Det betyder, at hvis opsigelsen ikke er retfærdiggjort af medarbejderens opførsel eller forhold i virksomheden, kan medarbejderen kræve en kompensation.

Størrelsen på denne kompensation afhænger af, hvor længe medarbejderen har været ansat i virksomheden.

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce