Hvad er DEI definition af HR begreb

Hvad betyder HR-begrebet DEI?

author-avatar

af Mads Julø

DEI er en forkortelse af mangfoldighed (diversity), lighed (equity) og inklusion (inclusion). Det er en tilgang til rekruttering og ledelse, der handler om at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere uanset baggrund har lige muligheder og bliver retfærdigt behandlet.

Mangfoldighed, lighed og inklusion har en positiv effekt på medarbejdernes trivsel. Det kan samtidig bidrage positivt set fra et forretningsmæssigt perspektiv. Det skyldes, at virksomheden bedre repræsenterer resten af samfundet og kan sætte sig ind i tankegangen hos deres brugere og kunder.

Mangfoldighed: Det handler om at have en arbejdsstyrke, der inkluderer mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer og perspektiver. Mangfoldighed kan omfatte forskelle i køn, race, alder, seksuel orientering, kulturel baggrund og meget mere.

Lighed: Dette går ud på at sikre, at alle medarbejdere har adgang til de samme muligheder og ressourcer. Det indebærer at identificere og afhjælpe uligheder, så alle har en retfærdig chance for succes på arbejdspladsen. 

Inklusion: Det vigtige her er at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne, værdsatte og respekterede. Det indebærer at fremme åbenhed og samarbejde, så alle føler sig som en vigtig del af teamet.

Effekten af DEI

Målet med DEI er at skabe en mere retfærdig, produktiv og innovativ arbejdsplads ved at anerkende og værdsætte forskellighed. Når medarbejderne er forskellige giver det flere perspektiver og ideer. Når virksomheden samtidig sørger for, at alle medarbejdere har lige muligheder for at trives og blive hørt, kan mangfoldigheden bidrage til organisationens succes. 

For at sikre mangfoldighed kan det være en god idé at benytte sig af unbiased rekruttering. Samtidig er det en fordel at have en bred rekruttering, så man når ud til så mange forskellige mennesker som muligt.

Eksempel:

Herunder er et eksempel på, hvordan en virksomhed kan arbejde med DEI.

  • Mangfoldighed: En virksomhed er aktivt engageret i at rekruttere medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde og etnicitet, køn og alder. De gør, hvad de kan for at bruge unbiased rekruttering. Det gør arbejdsstyrken mere repræsentativ for det omgivende samfund og bringer forskellige perspektiver og erfaringer ind i virksomheden.
  • Lighed: Virksomheden gennemgår løndata for at identificere eventuelle løngab baseret på køn eller etnicitet. Når de identificerer uligheder, sætter de gang i initiativer for at udligne dem. F.eks. ved at justere lønninger eller forfremmelsesmuligheder, så alle medarbejdere har lige adgang til at avancere og blive kompenseret retfærdigt.
  • Inklusion: Virksomheden har obligatorisk uddannelse om kulturel sensitivitet og inklusion for alle medarbejdere. De opfordrer også medarbejderne til at dele deres perspektiver og ideer. Det skaber en kultur, hvor forskellige synspunkter værdsættes og respekteres. Det fører til en mere åben og samarbejdende arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne. 

Eksemplet viser, hvordan DEI-principper kan omsættes i praksis. En måde at gribe det an på kan være ved aktivt at arbejde for at skabe mangfoldighed i ansættelsesprocessen, sikre lighed i løn og forfremmelsesmuligheder og fremme inklusion ved at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig hørt og værdsat. Principperne kan bidrage til at skabe en mere retfærdig og effektiv arbejdsplads.

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce