Skabelon Ansættelseskontrakt for funktionærer

Skabelon: Ansættelseskontrakt til funktionærer

author-avatar

af Marianne Kobberø

Ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis eller ansættelsesbrev – Der findes mange navne for dette vigtige dokument, som er en vigtig del af enhver ansættelse. Alle danske virksomheder med ansatte skal have overblik over reglerne ift. ansættelseskontrakter.

Standard ansættelseskontrakt til funktionærer

Skabelonen her kan bruges til ansættelse af funktionærer eller som inspiration til udvikling af jeres egen ansættelseskontrakt. Husk: ansættelseskontrakter skal som minimum indeholde de 10 punkter i skabelonen samt andre væsentlige forhold.

Kontrakten er en vigtig del af rekrutteringen

I langt de fleste tilfælde skal du, som arbejdsgiver, udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til dine ansatte. Det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er lavet korrekt.

💡 Læs artiklen Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

Ansættelseskontrakten skal være udarbejdet senest 1 måned efter første arbejdsdag, kontrakten skal være skriftlig, og alle lønmodtagere med en gennemsnitlig arbejdsuge over 8 timer samt ansættelse over 1 måned har krav på en ansættelseskontrakt.

Hvad indeholder ansættelseskontrakten?

Her er en kort liste med kontraktens indhold og henvisninger. Med mindre andet er angivet, henvises der til Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Som arbejdsgiver bør du også være bekendt med Ferieloven og Funktionærloven.

 1. Indledning: Ikke specifikt dækket af loven, men overordnet relevans i § 3 om arbejdsgiverens oplysningspligt.
 2. Arbejdssted: § 3, stk. 2, nr. 2.
 3. Arbejdsbeskrivelse: § 3, stk. 2, nr. 3.
 4. Tiltrædelsestidspunkt: § 3, stk. 2, nr. 4.
 5. Løn: § 3, stk. 2, nr. 10.
 6. Arbejdstid: § 3, stk. 2, nr. 11.
 7. Ferie: Ikke direkte dækket af loven, men generelt omhandlet i Ferieloven.
 8. Opsigelse:
  • Prøvetid: § 6 angående prøvetidens maksimale længde.
  • Efter 3 måneder: § 3, stk. 2, nr. 9.
  • 120 dages sygdom: Relaterer til Funktionærloven § 5 stk. 2.
 9. Tavshedspligt: Ikke specifikt dækket af loven, men generelt relevant i forhold til medarbejderens forpligtelser.
 10. Ændringer i Ansættelseskontrakten: § 3, stk. 4 og § 5 angående ændringer af ansættelsesvilkår.
 11. Øvrige Bestemmelser: Refererer generelt til gældende love som Funktionærloven og Markedsføringsloven.
 12. Underskrift og Godkendelse: Ikke direkte dækket af loven, men er en standardpraksis i kontraktret.

Hvis en ansættelseskontrakt ikke er leveret inden for den lovmæssige frist, som er senest en måned efter ansættelsens start i henhold til Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, risikerer arbejdsgiveren at overtræde loven. Dette kan føre til klager fra medarbejderen og potentielt juridiske konsekvenser for arbejdsgiveren.

Det er ikke et lovkrav at inkludere en prøvetidsklausul i en ansættelseskontrakt, men det er almindelig praksis. Hvis en prøvetid er inkluderet, skal den overholde de maksimale længder og betingelser som fastsat i “Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår”. Prøvetiden giver både arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at vurdere ansættelsesforholdet.

En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse, arbejdsstedets beliggenhed, jobbeskrivelse, ansættelsesforholdets startdato og varighed, løn, arbejdstid, oplysninger om ferie og opsigelsesvarsler. Disse krav er fastsat i “Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår” for at sikre klarhed og beskyttelse for både arbejdsgiver og medarbejder.

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce