3 med ‘D’ du skal kende, når studiet er ovre

author-avatar

af Marianne Kobberø

Når du kun lige akkurat har smidt de sidste studienoter i skralderen eller er sluppet af med fornemmelsen af mesters ånde i nakken, er det, du nok allerhelst vil gå i gang med, jobsøgningen.

Men inden man kan det, er der en del ting, der skal på plads. Vi har samlet de 24 vigtigste i e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’. Her får du de vigtigste i kategorien ‘D’.

Dagpenge

Dagpenge er den månedlige ydelse, som arbejdsløse, der er medlem af en A-kasse, kan få. Har du haft et studiemedlemskab, skal du registrere dig som nyuddannet inden 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse, for at kunne få dagpenge.


For at være berettiget til dagpenge kræver det:

  • Et medlemskab af en A-kasse

  • At du er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret

  • At du står til rådighed for arbejdsmarkedet

Derudover må du heller ikke være selvforskyldt ledig, altså selv have sagt op, for eksempel fordi du var træt af chefen. Download e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’ her.

Har du haft dit studiemedlemskab i minimum et år inden studieafslutning, slipper du for karensmåned (den måned, hvor du ikke er berettiget til dagpenge). Som nyuddannet er du berettiget til dimittendsatsen af dagpenge. Den er på 14.863 kr. (2016-sats) og svarer dermed til 82 % af den højeste dagpengesats. I øjeblikket (2016) er det muligt at modtage dagpenge i op til to år. Fra 1. januar 2017 træder der dog nye regler i kraft, der blandt andet giver mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.

Forlængelsen sker i forholdet 1:2, hvor en måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode.

Har du deltidsarbejde, freelancebeskæftigelse eller lignende, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Er du syg og ledig, kan du søge om sygedagpenge.

Dimittendreglen

Der findes en regel om, at man som nyuddannet kan blive berettiget til dagpenge med en særlig dimittendsats på 14.863 kr.

Det gælder personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller tre halvårlige semestre som fuldtidsstudium. En uddannelse er omfattet, hvis den er SU-berettiget eller er omfattet af loven om erhvervsuddannelser. Derudover er det også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsesstart og senest to uger efter afslutning (det er ikke nødvendigt at have haft bopæl i Danmark under selve uddannelsen). Få e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’ gratis her.

Dimissionsdato

Din dimissionsdato er den dato, hvor din uddannelse med sikkerhed er bestået. Det kan derfor både være den dato, hvor din forhåndsgodkendelse (som du kan læse mere om i e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’) er underskrevet, den dato hvor den sidste mundtlige eksamen er bestået, den dag du får din sidste skriftlige karakter, eller den dato dit eksamensbevis er udskrevet.

Og den fastsætter dagen, hvorfra du – hvis du er medlem af en a-kasse – kan få dagpenge.

Klik her og få den store ABC til nyuddannede