Færdiguddannet? Husk at få styr på pensionen

author-avatar

af Mina Poulsen

Når man kun lige har rejst sig fra skolebænken eller sagt farvel til mester, kan det måske føles lidt overilet allerede at tænke på, hvad der skal ske, når pensionsalderen rammer. Men hvorom alting er, så er det klogt at gå i gang med at tænke over den tid med det samme.

Du bør tænke over særligt to ting:

  • Valg af pensionskasse
  • Pensionsbidrag

Valg af pensionskasse

Din pensionskasse er en ikke-statslig organisation, som udbetaler pension og forvalter de midler, du har opsparet til formålet. Det er altså en god idé at vælge én, som handler på en måde, du er enig i.

Pensionskasserne er knyttet til de respektive fagforbund og har ofte tilknyttede invalide-, livs- og ulykkesforsikringer.

Din tilknytning til en pensionskasse, hvis en sådan findes på arbejdspladsen, oprettes efter overenskomst. Ved du ikke, hvad en overenskomst er, kan du læse mere om det og alle mulige andre ting, der er relevante at vide for en nyuddannet, i e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’.

Alternativt kan arbejdsgiver have valgt et bud til dig, eller du kan vælge selv.

Pensionsbidrag

Langt de fleste overenskomster har et fastlagt pensionsbidrag, altså det månedlige beløb som henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren indbetaler til en pensionskasse. Bidraget vil typisk være fastsat som en procentdel af lønnen.

Download e-bogen ’Den store ABC til nyuddannede’ her

Det varierer, hvor stor procentdelen er. I den offentlige sektor ligger bidraget på ca. 17 %, hvor de 5,7 % udgøres af månedslønnen, mens arbejdsgiver indbetaler resten.

I det private betaler du ikke automatisk pensionsbidrag til en pensionskasse, her skal pensionsaftaler forhandles individuelt.

Husk, at pensionsbidraget ikke skal ses som en egentlig del af lønnen, da pengene er låst i forsikring og alderdomsopsparing og altså ikke kan bruges i dette øjeblik.

Klik her og få den store ABC til nyuddannede