Ledelse og motivation af persontyper

author-avatar

af Marianne Kobberø

At folk yder mest, når de trives, ved de fleste. Men hvor nogle trives bedst med klare retningslinjer og faste rutiner, trives andre bedst i et dynamisk miljø, hvor to dage ikke er ens. Nogle arbejder bedst alene, andre går i stå uden muligheden for at udveksle ideer med andre. Nogle er bedst til at sætte skibe i søen, mens andre er bedst til at få lasten i land. En vigtig udfordring for lederen er derfor at motivere og lede forskellige typer medarbejdere, så de på én gang trives i jobbet og præsterer bedst muligt.

For nogle ledere falder det helt naturligt at lede deres medarbejdere med udgangspunkt i medarbejdernes personlighed. Andre ledere har måske en foretrukken ledelsesstil, som de udøver overfor alle deres medarbejdere. Er du selv leder, kan du kigge på, hvor meget indflydelse DIN leders ledelsesstil har på din motivation og trivsel – og overveje, om den tager højde for dine særlige præferencer og din personlighedstype.  

De fleste ledere er i dag klar over, at forskellige medarbejdere kræver forskellig ledelse for at yde optimalt. En dygtig og moderne leder (bemærk, at vi IKKE kalder det en chef…) er derfor en leder, der bevidst arbejder med sine ledelseskompetencer og løbende udvikler dem til at matche medarbejdernes og virksomhedens behov.

For de ledere, for hvem det ikke falder naturligt at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejder, er der heldigvis masser af værktøjer, der kan hjælpe på vej. Du kan læse interviewet med en erfaren erhvervspsykolog nedenfor og se oversigten over profilværktøjer nederst i dette indlæg.

Læs også: 6 gode råd til at motivere dine medarbejdere

Ofir har talt med erhvervspsykolog Lene Bohnsen fra Brøgger Erhvervspsykologer om, hvordan man kan arbejde med at afdække medarbejderes personlighedstyper og bruge dette som et redskab til højere motivation, bedre trivsel og forebyggelse af stress – for blot at nævne nogle få. Læs interviewet her:

Afdækning af personlighedstyper

Fortæl om arbejdet med at afdække forskellige personlighedstyper.

“Hvis du vil motivere dine medarbejdere, så kræver det, at du ved, hvad der motiverer dem. I dag er de fleste arbejdspladser indrettet meget fleksibelt, og det er generelt en god ting. Men det kræver samtidig en større indsats af lederen at sikre, at alle trives med deres roller, opgaver og samarbejde med kolleger og chefer. Det kan personlighedsanalyser hjælpe til med.”

Hvordan det?

“De personlighedsanalyser, vi arbejder med, tager udgangspunkt i folks præferencer inden for en række dimensioner, der bl.a. har at gøre med, hvordan vi finder energi, og hvordan vi opfatter og vurderer omverdenen. Finder vi energi i selskab med andre eller alene? Indtager vi primært en vurderende eller en opfattende attitude? Søger vi at ændre eller at forstå først?

“Inden for hver af disse dimensioner afdækker vi så folks naturlige præferencer og udarbejder en detaljeret personlighedsprofil for den enkelte medarbejder. Med den i hånden kan vi så begynde at tale om, hvordan vi bedst tilrettelægger arbejdet for medarbejderne, så det passer til præferencerne. Det er et superspændende arbejde, fordi medarbejderne tit får et mere nuanceret billede af sig selv.”

Hvad kan personlighedsanalyser ellers bruges til?

“Arbejdet med personlighedstyper er et rigtig godt redskab til sammensætning og udvikling af teams, særligt i forhold til hvilke roller og opgaver de enkelte medarbejdere skal have. Men det er også et vigtigt redskab til at forebygge og nedsætte stress.”

“Stress handler tit om, at folk ikke får sagt fra. Men hvis du ikke kender dine egne naturlige præferencer, og hvad du trives og ikke trives med, så kan det være svært at få sat ord på. Ved at sætte fokus på sammenhængen mellem personlighedstyper, præferencer og trivsel bliver det nemmere at sætte ord på egne behov og dermed forebygge stress.”

Et redskab til udvikling, ikke afvikling

Er der ikke en risiko for, at man som medarbejder føler, at man kommer til at blotte sig over for sin leder? Hvis jeg nu f.eks. er sælger men egentlig har en indadvendt personlighed?

“Det er lidt en myte, at sælgerne skal være ekstroverte. De introverte sælgere klarer sig mindst lige så godt, fordi det falder dem mere naturligt at lytte. I forhold til det mere generelle i dit spørgsmål, så bør det altid være i din interesse at kende dine præferencer, fordi det giver dig mulighed for at forme dit arbejdsliv bedst muligt – både i forhold til performance og trivsel.”

“Jeg vil også gerne understrege, at der ikke er nogen personlighedstyper eller præferencer, der er bedre end andre. Succes med en given adfærd er naturligvis afhængig af konteksten. Men én ting er de naturlige præferencer. Hvis du har styr på dem, kan du indrette arbejdet, så medarbejderne trives og bliver en succes. En anden ting er udviklingspotentialet. Når du har identificeret præferencerne, kan du jo også begynde at overveje, om der er ting, du gerne vil blive bedre til.”

“Når det så er sagt, så kræver arbejdet med personlighedsanalyse naturligvis tillid i organisationen. Vi plejer at sige, at redskabet ikke er bedre end den, der bruger det. Det samme gælder vores analyse. Personlighedsanalysen er ikke et redskab til at hyre eller fyre – det dur det ganske enkelt ikke til.”

Værdiskabelse på flere niveauer

Hvor starter man, hvis man ønsker at arbejde med personlighedsanalyser i en organisation?

“Et godt sted at starte er med én selv. Hvis lederen finder ud af sine egne præferencer, vil det være nemmere at forstå andres. Samtidig er det også en god idé, hvis lederen deltager på lige fod med medarbejderne og selv fremlægger egne præferencer og egen personlighedstype. Det gavner processen, og så er det helt sikkert også gavnligt for medarbejderne at kende deres leders personlighedstype. Så du kan sige, at det skaber værdi for både medarbejderne, lederne og arbejdspladsen på flere niveauer,” slutter Lene Bohnsen.

Profilværktøjer

Der findes mange forskellige værktøjer til afdækning af personlighedstyper. Det kræver derfor en indsats af dig som leder at finde det værktøj, der matcher jeres virksomhed, og det I ønsker at bruge det til. Her har du en oversigt over nogle af de mest brugte personlighedsanalyser, som du med fordel kan dykke ned i:

Myers-Briggs Personlighedstypeindikator (MBTI)

Enneagrammet

DISC personanalyse

JTI profilanalyse

Belbin teamrolle

×

Send os en mail

Udfyld felterne herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(Required)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet

Send os en mail

Indryk annonce