132 ord som booster dit CV 

author-avatar

af Marianne Kobberø

Har du også prøvet at nikke indforstået til jobkonsulenten i jobcentret, da han eller hun sagde:
“Husk at skrive aktivt i dit CV”

Og dernæst høre dig selv højt og helligt love, at det skulle du selvfølgelig nok gøre. For så kort derefter at gå ud af jobcentrets svingdøre med én tanke blinkende på din indre lystavle:

“Det kan du sgu da sagtens sige. Men hvordan p….. gør jeg?!”

Bare rolig. Vi gør det nemt for dig.

Nedenfor har vi inddelt de mest populære aktive udsagnsord – handlingsanvisende verber – efter stillingstype, så du med lethed kan plukke ud og plotte dem, der passer bedst på dig, ind i dit CV. Dette indlæg er en del af Ofirs store CV-guide.
Værsgo og pluk!

SUNDHEDSJOB

Bistået, Bidraget, Diagnosticeret, Dokumenteret, Faciliteret, Forenet, Guidet, Hjulpet, Optimeret, Plejet, Repræsenteret, Rådgivet, Samarbejdet, Tilskyndet, Trænet, Uddannet, Undervist

UNDERVISERJOB

Befriet, Certificeret, Coachet, Oplært, Demonstreret, Genereret, Guidet, Hjulpet, Implementeret, Målsat, Opbygget, Påvirket, Samarbejdet, Rettet, Rådgivet, Trænet, Uddannet, Udvidet, Undervist

VÆLG AKTIVT

For at udsagnsord skaber et levende billede, skal du vælge den aktive form – den hvor grundleddet (som i dit CV er dig) handler, og ikke den hvor grundleddet bliver udsat for handling. Brug ‘styrer’ i stedet for ‘styres,ʻleder’ i stedet forʻledes’ og ‘træner’ i stedet for ‘trænes’ – så du viser, at det var dig, der gjorde det.

KOMMUNIKATIONSJOB

Demonstreret, Designet, Faciliteret, Forfattet, Formuleret, Fortolket, Opbygget, Samarbejdet, Oplært, Produceret, Publiceret, Trænet, Skrevet, Udgivet, Udviklet

SALGSJOB

Etableret, Forberedt, Forhandlet, Fremmet, Identificeret, Konsulteret, Lanceret, Dokumenteret, Løst, Markedsført, Opnået, Opretholdt, Planlagt, Reduceret, Stimuleret, Systematiseret, Undersøgt, Øget

“DET VAR OGSÅ AKTIVT DENGANG”

Et CV vil ofte være skrevet i datid, da det beskriver, hvad du har gjort. Sørg for at holde fast i den aktive form, altså aktiv datid’ fremfor ‘passiv datid’. For eksempel: ‘I dette projektet fik jeg øget effekten
af…’, i stedet for ‘I dette projekt øgedes effekten af…’.

SUPPORTJOB

Administreret, Allokeret, Assisteret, Berettiget, Budgetteret, Drevet, Eksekveret, Evalueret, Fastlagt, Forberedt, Formuleret, Gennemført, Implementeret, Løst, Systematiseret, Organiseret

GIV LIV

Udsagnsord puster liv i det billede af dig selv, som det er din sætnings mål at beskrive. Det gør de, fordi de fortæller hvordan grundleddet handler, og ikke hvilken handling grundledet bliver udsat for.

ØKONOMIJOB

Administreret, Allokeret, Balanceret, Drevet, Elimineret, Finansieret, Genereret
Kalkuleret, Reduceret, Sikret, Sparet, Systematiseret, Udviklet, Vundet, Vurderet, Økonomiseret

ADMINISTRATIONSJOB

Analyseret, Autoriseret, Delegeret, Håndhævet, Initieret, Konsolideret, Lanceret, Ledt, Monitoreret, Processeret, Rådgivet, Superviseret, Trænet, Udviklet, Valideret

HÅNDVÆRKERJOB

Demonstreret, Drevet, Forbedret, Løst, Opbygget, Oplært, Optimeret, Processeret, Rådgivet, Styrket, Systematiseret, Trænet, Udført, Udviklet, Valideret, Øget

Vil du vide mere om, hvordan du skriver et effektivt CV? Så læs med i Ofirs store CV-guide her.