hvordan laver man et cv

Hvordan laver man et CV? Lær det her på 5 minutter!   

author-avatar

af Nanett Winkler

Hvordan laver man et CV, der er relevant, skarpt og skiller sig ud fra mængden? Dette, og meget mere, får du svar på i følgende blogindlæg, som er en del af Ofir store serie om CV-skrivning.

Her vil vi gennemgå hvert trin i dit CV, så du husker at inkludere alle vigtige informationer, en arbejdsgiver gerne vil vide om dig.

Husk – et godt CV er den ultimative faktor for, om du vinder kampen om en stol til jobsamtalen. 

En fængende overskrift

Når du laver et CV, bør du tænke på det som en stil, du skal aflevere i skolen, eller en artikel til et nyhedsbrev. Fælles for dem begge er, at de indeholder en overskrift – og gerne en fængende en af slagsen.  

Overskriften i dit CV fungerer på samme måde som en appetitvækker, der på kort og fængende vis beskriver indholdet af dit CV. Arbejder du med kommunikation, kunne overskriften f.eks. lyde: ”Kyndig kommunikatør med SoMe-erfaring” eller ”Erfaren skribent med skarp pen og detaljeblik”. 

Det er ikke et krav at lave en overskrift i et CV, men det er en god måde at sælge dig selv på og hurtigt fange virksomhedens interesse.

Kontaktoplysninger

Et CV bør altid indeholde dine person- og kontaktoplysninger; navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Førhen var det kutyme at skrive alder i sit CV, men nyere love har medført, at virksomheder ikke længere har krav på at kende din alder. Derfor står det dig frit for, om du vil inddrage dette. 

Fylder dit CV mere end én side, så husk at skrive sidetal og evt. navn og e-mail på alle siderne. Dette kan du f.eks. gøre vha. en sidefod (hvis du skriver dit CV i Word). Husk altid at gemme og sende dit ansøgningsmateriale som PDF.

Har du oprettet en profil på LinkedIn? Så kan du med fordel indsætte et direkte link til din profil i dit CV – men sørg først for, at den kan tåle en potentiel kommende arbejdsgivers skarpe øje! 

Et vellignende CV-billede

Nogle vil måske ikke mene, at et billede er et must i et CV. Og idéen om, at et godt billede alene vil skaffe dig adgang til jobsamtalen, er mildest talt optimistisk. Når det så er sagt, så er vores råd, at du bør inddrage et vellignende billede af dig selv med neutral baggrund på dit CV. 

Det gamle udtryk fra salgsverdenen: ”mennesker sælger til mennesker” kan nemlig også overføres til CV’et. Her skal du ”sælge” hele dig til en kommende arbejdsgiver. For selvom relevante erfaringer og eftertragtede kompetencer er vigtige i et CV – så er personen bag også.  

Et billede giver arbejdsgiveren mulighed for at kunne forestille sig dig som person, når vedkommende læser dit CV. Hvem ved – måske er det netop der, du gør dig bemærket og skiller dig ud fra resten af ansøgerbunken.

Et kort resumé (din elevatortale) 

Mange glemmer faktisk at inddrage et resumé, når de skriver deres CV. Men gør dig selv en tjeneste, og husk det! Resuméet – som også kaldes en profiltekst – er nemlig dit CV’s ”elevatortale”. Det er her, du indledningsvis fanger arbejdsgiverens opmærksomhed ved kort og præcist at beskrive, hvilket afsæt du har kompetencemæssigt for at søge den pågældende stilling.  

Vil du gerne lære mere om, hvordan du skriver en god pofiltekst til dit CV? Så læs vores guide til den gode CV-profiltekst, og find konkrete eksempler fra forskellige brancher. 

Din erhvervserfaring

Nu kommer vi til den del af dit CV, som virksomhederne kigger mest på – din erhvervserfaring. Det er her, de vil vurdere, hvorvidt dine tidligere erfaringer er relevante ift. til den søgte stilling. 

Start med at liste dine ansættelser med virksomhed og stilling i omvendt kronologisk rækkefølge (det kronologiske CV) – dvs. med dine nyeste erfaringer først. Herefter er der forskellige måder, du kan præsentere dine resultater på:

 1. Nævn de forskellige hovedansvarsområder, inden for hver stilling du har haft. 
 2. Beskriv meget kort de vigtigste resultater, du har opnået i dine tidligere job. 
 3. Fremhæv dine vigtigste kompetencer, ud fra de arbejdsopgaver du tidligere har løst.

Du kan vælge at kombinere én, to eller alle tre ovenstående måder at fortælle om dine erfaringer på. Men hold det kort og relevant – og benyt dig gerne af punktform. Det er vigtigt, at du er selektiv og bruger pladsen på at uddybe de mest relevante erfaringer og resultater. Kig evt. på jobopslaget, og bliv inspireret af nogle af de nøgleord, der bruges der. 

Ingen relevant erfaring? 

Men hvordan laver man et CV, hvis man er nyuddannet? Eller midt i et brancheskifte?” – spørger du måske. Har du ikke relevant erfaring fra tidligere stillinger, kan du med fordel benytte dig af modellen fra det kompetencestyrede CV. Her lader du dine personlige og faglige kompetencer træde i fokus fremfor din arbejdserfaring. Det er en god måde at knytte dine kompetencer til den søgte stilling uden nødvendigvis at have arbejdet med det konkrete fagområde.

Søger du f.eks. en stilling inden for salg, men har ingen relevant salgserfaring? Så har du måske tidligere haft et andet job, der involverede kundekontakt eller krævede evner inden for kundeservice eller kommunikation. På den måde kan du stadig gøre dig relevant til en stilling, som du ikke har erfaring med. 

Din uddannelsesbaggrund 

Her skriver du oplysninger om din uddannelsesbaggrund i omvendt kronologi – altså med din nyeste uddannelse først. Detaljegraden afhænger af, hvor stor sammenhæng der er mellem din uddannelse og det job, du søger. Hvis der er stor overensstemmelse mellem job og uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at være meget detaljeret og nævne specifikke projekter, opgaver eller fag på studiet.

Hvis der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng, og det er dine mere generelle kvalifikationer, der er interessante, kan du blot skrive år og grad, f.eks.: 

2001: Cand.mag. i dansk og pædagogik fra Københavns Universitet 

1995: Student fra Ribe Katedralskole 

Tip: Skriv ikke din folkeskoleuddannelse på dit CV. Denne grunduddannelse er obligatorisk og formodes at være gennemført af alle. 

Efteruddannelse/kompetenceudvikling

Har du efteruddannelse eller kurser, der er relevante ift. den søgte stilling? Så husk at skrive dem på! Det kan f.eks. være fagligt supplerende IT-kurser, merkonomkurser, lederuddannelse osv. Husk også at skrive kursets længde og sted. 

Hvis du har opholdt dig i udlandet i arbejds- eller studiesammenhæng, kan det også være relevant at skrive på dit CV. 

Tip: Skriv også dine kurser på din LinkedIn-profil – og upload gerne medfølgende certifikater, hvis muligt.  

Dine kompetencer

Når du skriver dit CV, er det vigtigt at inddrage et afsnit om dine kompetencer. Hvilke kompetencer, der er relevante, varierer fra job til job. For mange typer kontorjob er disse kompetencer ofte vigtige at nævne:

Sprog 

Du bør angive dit skriftlige og mundtlige niveau pr. sprog, du behersker. Du kan derudover udspecificere, hvilke opgaver du kan løse med dine sprogkundskaber, f.eks. oversættelse, rapportudfærdigelse, forhandling, tolkning, m.m.

IT 

Her beskriver du, hvilke programmer/systemer du har erfaring med, og på hvilket niveau du behersker dem, f.eks. administrator, superbruger, bruger eller begynder/har kendskab til. 

Har du svært ved at identificere dine spidskompetencer? Læs Ofirs gode råd til kompetenceafklaring, og bliv knivskarp på dine egne evner.

Personlige egenskaber

Her kan du fortælle om dine personlige styrker. Du kan eksempelvis skrive, hvordan du opfattes af andre, eller hvad dine nærmeste ville sige om dig.  

Dine personlige egenskaber behøver ikke at være relateret til dine arbejdskompetencer. De har til formål at fortælle noget om dig som person, og hvordan du håndterer og balancerer opgaver, udfordringer, kritik osv. Samtidig kan de give virksomheden et fingerpeg om, hvordan du socialt vil passe ind på en kommende arbejdsplads. 

Eksempler på personlige egenskaber i et CV:

 • Detaljeorienteret 
 • Stabil 
 • Fokuseret 
 • Tillidsvækkende 
 • Positiv 
 • Fleksibel 
 • Engageret 
 • Udadvendt 
 • Initiativrig

Tip: Dine kompetencer behøver ikke at være listet efter dine erhvervserfaringer – de kan f.eks. placeres på en sidemargen under dit CV-billede. I nogle stillinger er eksempelvis sprog- og IT-kundskaber vigtige for at kunne udføre arbejdet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at nævne disse kompetencer tidligt i CV’et.  

Download Ofirs CV-skabeloner her, og få inspiration til forskellige måder at liste dine kompetencer på. 

Evt. fritidsinteresser 

Dette afsnit er der delte meninger om. Nogle mener, at det er irrelevant at skrive i et CV, og andre er af den opfattelse, at det er med til at tegne et billede af det hele menneske. Derfor må du – alt efter hvilken stilling du søger, og hvilken virksomhedskultur der er gældende der – vurdere i hvilket omfang, du vil gøre noget ud af dette afsnit.

Hvis dine fritidsinteresser siger noget om din person og dine evner, er det en god idé at nævne dem. Løber du f.eks. maratonløb, så fortæller det noget om din udholdenhed og fighter-vilje, og spiller du skak, hører strategi måske til blandt dine spidskompetencer.

CV-opbygning med hjælpemidler

Der er mange gode måder at lave en CV-opbygning på, men med ovenstående grundsten kan du være sikker på, at al relevant information er inddraget.

Vil du lære mere om, hvordan du grafisk opbygger et indbydende CV, der skiller sig ud fra mængden? Så tag et kig på vores CV online maker, og bliv introduceret for forskellige hjælpeprogrammer til netop dette formål. 

Spørger du stadig dig selv: “Hvordan laver man et CV?” Så find svar i vores store CV-guide, eller lyt til Ofirs webinar med karriererådgiver Marianne Kobberø her.